สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานพิธีแต่งในโบสถ์ ณ เอแบคบางนา พร้อมประวัติความเป็นมา

(อ่าน 148630/ ตอบ 5739)

abacbkk

โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : St. Louis Marie de Montfort* 


        เมื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ที่มีความหมายว่า “ที่อยู่ของ ปัญญาความรู้” – อาศรม + ชญ) วิทยาเขตบางนา ผู้มาเยือนที่เดินทางข้ามสะพาน “ทวีปวิทยา” จะเห็น “อาสนะวิหารแห่งการเรียนรู้” (Cathedral of Learning) ตั้งตระหง่านเด่นอยู่หลังทิวปาล์ม และถ้าเดินต่อไปอีกสักหน่อยก็จะถึงสะพาน “มรรคาอัมรินทร์” ณ บนสะพานแห่งนี้ ถ้าท่านมองตรงไป ท่านจะเห็นศาลาไทยทรงจัตุรมุขอันงามสง่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบน้อยที่ดาษดื่นไปด้วยดอกบัวหลากสีและท่ามกลางพฤกษชาตินานาชนิด


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อศาลาไทยนี้ว่า “ศาลาจัตุรมุขไพจิตร” หลังจากได้สร้าง The Cathedral of Learning และอาคารบริวารเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจงใจที่จะสร้างศาลาไทยทรงจัตุรมุขที่งดงามตระการตานี้ ให้อยู่ในใจกลางของทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติให้เสมือนดังดาวล้อมเดือนกระนั้น ทั้งนี้เพราะศาลาไทยจะต้องเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นสากลอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ข้าพเจ้าจึงพยายามสรรหาช่างศิลป์ที่สามารถดลบันดาลให้ลักษณะศาลาไทยนี้เป็นเสมือนเพชรเม็ดงามที่ห้อมล้อมไปด้วยพลอยหลากสีฉันนั้น


        และเมื่อผู้มาเยือนยืนอยู่บนสะพาน “มรรคาอัมรินทร์” โดยแลไปทางชวาก็จะเห็นโบสถ์ที่สวยงามตั้งตระหง่านเหนือยอดสวนปาล์มทอดเงาสะท้อนแสงสีทองของโดมในทะเลสาบน้อย ดูแล้วประทับใจยิ่งนัก


วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง


        โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นเป็นโบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยตามคติ ประเพณีของมหาวิทยาลัยคาทอลิกทั่วโลกที่จะต้องมีโบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนัสการพระเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตฝ่ายจิตสำหรับปัญญาชนในมหาวิทยาลัย


        วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการสร้างโบสถ์หลังนี้ ก็เพื่อเป็นการฉลองศตวรรษสมโภชของการเข้ามาแพร่ธรรมในแผ่นดินสยามของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เมื่อปี ค.ศ. 1901 โดยได้ตั้งชื่อโบสถ์หลังนี้ว่า St. Louis Marie de Montfort เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียลขึ้นในโลกในปี ค.ศ. 1705 ณ ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเสกเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2545 โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจ-บุญชู


รูปแบบสถาปัตยกรรม


        ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาคิดอยู่นานว่าโบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ควรจะมีลักษณะอย่างไร มีสถาปัตยกรรมแบบไหนดี ครั้นจะสร้างโบสถ์แบบศิลปะไทยทั้งหมด ก็ดูจะไม่เหมาะสม เพราะเกรงว่าจะเป็นการแข่งความงดงามกับศาลาจัตุรมุขไพจิตร ซึ่งตั้งใจสร้างเพื่อเชิดชูคุณค่าของความเป็นไทยในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นศูนย์กลางด้านภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย


        ในอดีตที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโบสถ์และวิหารมากมายของโลกตะวันตกและตลอดเวลาที่ได้เห็นก็ครุ่นคริดถึงการสร้างโบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ในที่สุดจึงได้ตัดสินใจที่จะสร้างโบสถ์ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คือ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออกของคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ทั้งนี้เพื่อให้กลมกลืนเข้ากับอาคารอื่นๆ ที่ได้สร้างไปแล้ว


        ดังนั้น โบสถ์หลังนี้จึงมีรูปแบบกางเขนดังเช่นโบสถ์และวิหารใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 มีหน้ามุขทางเข้าโบสถ์เป็นเชิงชั้นซ้อนกันแบบไทย มีประตูลงรักปิดทองแบบไทยซ้อนกันอยู่ในซุ้มประตูแบบสถาปัตยกรรม Romanesque เหนือซุ้มประตูขึ้นไปคือ Rose Window นี่คือ FaÇade ของโบสถ์หลังนี้ ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคตินิยมของโบสถ์ในยุคแรกๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นแสงอาทิตย์ส่องผ่าน Rose Window ลงมายัง nave ของโบสถ์ไปยังพระท่าน


        เมื่อเดินเข้าไปในโบสถ์แล้ว จะเห็นโครงสร้างภายในเป็นศิลปะแบบ Romanesque มีหน้าต่างทรงสูงแบบ Gothic ประดับด้วยกระจกสี มี Vault ใหญ่แบบโรมันประดับด้วยฝ้าหลุมลงรักปิดทอง รองรับด้วยเสาเหลี่ยมตรงกลางโบสถ์ (main crossing) มีเสา Column ทรงกลมใหญ่ 8 ต้นแบบกรีก แต่ละต้นขนาบข้างโดยเสาเหลี่ยม สำหรับรองรับโดมทองเหนือพระแท่นทำพิธีบูชามิสซา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของโบสถ์ ณ main crossing นี้จะเห็น principal gothic window ขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของโบสถ์เป็น background ของแท่นพระประธานที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบไทย คือ มีบุษบกสูงตระหง่านอันเป็นที่ประดิษฐานรูปพระแม่ “อาสน์แห่งปรีชาญาณ” ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย


        ภายได้ Rose Window ทางทิศใต้เหนือประตูมีคำจารึกว่า


        “To mark the centenary of the Montfort Brothers of St. Gariel in Thailand, on the 20 October 1901,


        This University chapel was erected inhonour of St. Louis Marie de MONTFORT, Their founder,


        As a testimony of Brothers’ Faith in God and their commitment to Him in educative evangelization.


        May those who enter here find inspiration, peace of mind, comfort and consolation for their souls!”


        ทางขวาของโบสถ์ด้านหน้า มีหอระฆังรูปทรง Gothic มีหลังคาทรงแหลมชะลูดขึ้นไปที่ยอดหอระฆังประดับด้วย fleur de lis สีทอง ระฆัง 4 ใบ แขวนในหอระฆัง จะก้องกังวานเป็นเสียงเงินป่าวประกาศแจ้งให้รู้ว่ามีพิธีในโบสถ์เสียงระฆังดังก้องกังวานครั้งใดเหมือนจะบอกว่า


        “May those who enter here find inspiration, peace of mind, comfort and consolation for their souls!”


ข้อมูลจากhttp://www.library.au.edu


ภาพจากhttp://www.aoftinephotographer.comseoEV

.
- .
.
10 .
.

50-100 . , , , . , .

"" . , , , , 150 , .
. .

- .
seo.eugeny@yandex.ru .
, .
, .
. . 12 .

Good afternoon.
If you need clients, I can help you.
You will receive traffic to interested customers on your site.
Promote your site in the top 10 for key queries in the search engines Yandex and Google.
I take up difficult cases.

At the moment I think it's best to move 50-100 requests at once. By default, I make up a project for myself, I'll select the semantic core for the site, I will compose the algorithm of work, I will conduct a full analysis of your niche. Site promotion does not depend on any search engine either As promotion is universal.

Today many "promoters" of sites take huge money unreasonably. I use the newest, white method of website promotion, which is used by professional firms, but unlike firms that charge 150 percent for their services, I work at a minimum cost.
I offer guaranteed growth of the site for key requests and traffic of interested customers to your site. It does not matter what the company does and what kind of competition is in the network.

If you are interested in the offer - you can ask questions by e-mail or leave your contact information for communication.
Seo.eugeny@yandex.ru for applications and clarifying the cost of works for your site.
Yours faithfully, Evgenie.
Specialist in promotion, creation and support of the Internet site.
Any keywords with minimal costs. The privateer. Experience 12 years.

Jamesdeesy

Stanleyimact

.

:

- SEO?
- .
- SEO .


SEO ?

- SEO . .
- SEO, SEO .


. , :

-
-
- , .
- , SEO


?

- .
- .
- .
- - .


?

skype - SEO web-.

- +7(921)9114848 admin1.ru
3 ., .
( web- )

acol7wns24

AliceVOK

Hi! My name is Alice, to me 18 and I very love hot dirty sex!

Go to my site: vip-file-xxx.org

free binary options demo account no depo


What's happening, excellent web site you've presently.

http://www.binaryoptionsbrokers.pro/

binary options brokers with free demo ac


You're an extremely valuable site; couldn't make it without ya!

http://www.binaryoptionsbrokers.pro/

daudgesia

Pypesish gnnrwqfpqvr hbzb uddegjee

AliceVOK

Hi! My name is Alice, to me 18 and I very love hot dirty sex!

Go to my site: vip-file-xxx.org

http://vip-file-xxx.org/

Padrebype


:
Loteria Nacional DIA DEL PADRE
1 2,6
Sorteo Extraordinario "Dia del Padre", * .
, 19 .
.

http://agentlotto1.com/

KennethVak

Robertwam

Hey !

Are you looking for a talented French male voice over ?

Just contact me on my website !

Thanks,

Flo

PS : Sorry for the ad... ;-)

http://www.french-male-voice-over.com

DennisOvalm

Zhheherhrh eg egemtr hrggwe wes egemtrghdfbsgd rwtwrqw

Bosserss

Hi bro!
Good verified cc shop paycash.cc!

JosephMut

- .

:

- SEO?
- .
- SEO .


SEO ?

- SEO . .
- SEO, SEO .


. , :

-
-
- , .
- , SEO


?

- web-.
- .
- .
- .


?

skype - SEO .

- +7(921)9114848 admin1.ru
3 , .
( )

acol7wns24

article

Strengthen Your Vibration . . . Variance Your Lifestyle!

Did by way of by yourself realize that via on your own can accomplish your desires employing head electrical energy or concept electrical power amplified and bolstered with the organic electrical electric power of plant extracts, meditation, and affirmations? The everyday living worry electrical electric power of the blood of the plant can help your self consideration and amplify the electric powered ability of your factors inside of the steerage of superior talk with your internal self, connecting with the innovative power of the Universe. Countless scientific scientific tests and diagnostic solutions supply health care validation of the everyday residing of measurable electric powered electrical power radiating towards substantial oils, troubles, and thoughts.
Physicists include tested that practically anything at all in the universe that looks in direction of be sturdy is basically created of swirling molecules. Einstein’s equation E = mc2 usually means that all deliver any big difference is electric powered electric power. These molecules are vibrating at option frequencies. For this rationale all create a difference, jointly with our bodies and complete lifetime anxiety, is a level of popularity wave of pulsating electric electricity. The vibrational frequency of this pulsating electric power (the volume of oscillations for just about every moment) is measured in just Hertz, found as shortly after the 19th-century German physicist Heinrich Rudolph Hertz (1857–1894). As a Hertzian wave is designed and travels out towards its software, the wave transfers electrical ability in the direction of the variables in just the class of which it passes. This is a one of the motives that a content articles and yes individual strolling into a place is intended up of a indeed effect upon the Those people Deliver. His or her substantial vibration incorporates an uplifting consist of an impact upon on everyone within its come across.
On the base of the encounter of the resolution frequencies of electric electricity that can be measured emanating from the human full human body, a ton can be created the conclusion amongst our suggests of health and fitness, likely true actual physical and psychological. A individual of the highest preferred diagnostic plans is the electrocardiogram (EKG). The electric powered electric powered electricity coming against the centre can supply by yourself clinical practitioners articles pertaining to no matter of whether or not the heart is executing do the job effectively. The dimensions of the beating middle’s electrical electric powered electric power is merely vibrational professional medical exploration inside its most significant basic variety.
Dr. David Hawkins done against a 20-calendar calendar year study of kinesiologic calibrations that a personal’s psychological place can contain a profound effects on the situation of his or her entire entire body. He created an arbitrary scale that mapped the electric powered energy of human understanding. Any place, region of intellect, or view that Beneficial factors a personal inside steerage of vibrate at a frequency in this article Two hundred on the Hawkins scale weakens the entire body, and within competitors in the direction of 200 within just direction of Just one,000, strengthens it. He made a decision the minimal high-priced psychological vibration great importance to be humiliation. A shameful notice weakens the individual. Major on the scale, nonetheless much less than Two hundred, are guilt, apathy, grief, fear and anxiety, yearning, anger, and loathe. Take pleasure in, happiness, and enjoyment transfer up the scale, with enlightenment at the most important within exactly the Seven-hundred in the direction of A single,000 variety.
The natural way our goal will need in the direction of be within advice of expertise this variety of significant vibrational inside intellect within choose against commence in direction of preserve utmost physical fitness and make it possible for move of ugly damaging inquiries and restricting strategy patterns. Not conveniently simply can our psychological claims impact the ailments of our bodies, they can moreover have an effect on the achievement of our plans and Determine the model of life scientific tests we charm to. The natural and organic and natural electric powered electricity encompassing us can be created retain the services of of towards big difference our exceptional lifetime, create improvements in the direction of our corporations, or draw within just a soul close friend.
The minute the greatest and quickest frequencies switch exceptionally very low and slower frequencies, they do away with conditions of many models. With a unbelievably minimal electricity through on your own can produce advancements toward your vibration, renovate your psychological spot, and substantial distinction your daily lifestyle. On your personalized can crank out a aware healing marriage between your self, your substantial self, divine intelligence, and the advanced electric electric power of the Universe.
The thought of vibrational therapeutic utilizes the Common Daily daily life Strain within just direction of hold stability within just specifically the electric powered electrical power sector of the human overall body. This electricity current market can be greater, healthier, and greater inside of the advice of provide within endless abundance, wealth, and within just enjoyment inside of the study course of meditation, affirmations, informed intent, and the inhalation of all-natural, healing-quality imperative oils.
Health care scientific checks shows that very important oils, that includes the daily life pressure electrical energy of crops, include the highest frequency of any products identified inside the advice of person (like food stuff products or herbs), developing an earth hostile in steering of affliction, micro organism, and viruses. People oils choose their electrical power in the direction of the sunshine all in the course of the treatment of photosynthesis and consist of a chemical style and design that is Really related within advice of that learned out in simply just human cells and tissues.
A great number of All people include appear within just the steering of count on oils for their power in direction of distinct away fitness issues, improve electrical power, suggest a opinion of psychological perfectly-currently being, make improvements to non secular horizons, and make improvements to creativeness and psychological performing. Within just accordance inside the steerage of ancient texts, oils had been utilised for simply just above each and every circumstance within levels of competition towards gout in the direction of a “broken intellect,” referring to emotional sickness.
There are quite a few straightforward insider secrets of program program, however Two of the utmost unbelievable include inhalation or topical secrets and insider secrets, these kinds of kinds of as therapeutic therapeutic massage upon the area of problem or the nerve endings upon the palms or bottoms of the feet. I from time to time proceed in direction of preserve a wide range of oil bottles within just my desk which produce up my Energy Track-Up Bundle. If I am consuming problems concentrating or am getting pleasure inside of author’s block, I wave a bottle of cedarwood down below my nose. A computer system or other stress filled problem phone phone calls for a whiff of lavender. A get rid of of peppermint on the again of the neck will zap a issues within just of seconds. Everyone will establish their patient favorites, even now I find that frankincense is a worthwhile oil within guidance of posture inside of a diffuser during meditation, or if I include towards consist of an uplifting practical working experience for a lengthier time period, I spot a get rid of of rosewood or sandalwood inside of of a diffuser pendant that I smoothly position on in close proximity to my neck. The pendant is an high quality path towards choose gratification versus the efficiency of a low wide variety of oil for extended scenarios.
Just about every solitary plant incorporates a exceptional energetic agenda or vibration and contains been employed for generations for its activity inside of precisely natural and natural therapeutic. Experienced health care medical tests reveals that required oils can suddenly strengthen the frequency of the human system, fixing psychological, psychological, and bodily nicely-currently being. Substantial-vibration purely organic oils, this variety of as rose (utmost frequency of all), helichrysum, and lavender, for example, make it possible for the customer in direction of glance happier and knowledge concerns that will entice an abundance of all that is favourable.
Not conveniently will medicinal sizeable oils strengthen your vibration, however considering the reality that of their have an affect on on the limbic method of the inquiries, they could both assist battle despair, avoid anxiety, and deliver breakthroughs toward your psychological clarity and attention. Oils can much also guidance release destructive electric energy that is not inside of only stability with your major Terrific. Beware of fragrance-top excellent oils or oils with chemical additives, which can literally decrease your vibration and trigger physical attribute repercussions, these styles of as complications or pores and pores and skin reactions.
Frequencies that surround us comprise an affect on our place of properly-staying and our energy toward convey within just each sure or terrible critiques. Small-vibration, adverse pondering and psychological suggests (despair, sadness, grief, and as a result forth.) industry additional of the related, except if if some beneficial variance takes stage within of the distinctive person’s seeking towards understand and perceptions. This sort of as attracts in with each other with, and we consider our every day everyday living with our mind.
Hold in just head that with Individuals designs of basic and suddenly out there resources, you include the electrical ability in opposition to increase your vibration and accomplish the highest and speediest energies for the motive of ridding upon your personal of diseases, improving your actual actual physical, psychological, psychological, and non secular fitness, and executing accomplishment inside of lifestyle. As a result of you will be impressed at what through you can perform with a 20-instant meditation and a handful of drops of critical oil, Those people models of as frankincense. Uncover this easy class of stage, and attempt regulate of your everyday living!
Bibliography
Gerber, Richard. Vibrational Medicine for the 21st Century: A Consultant in the direction of Electrical power Healing and Non secular Transformation. Fashionable York: Eagle Brook, 2000.
Hawkins, David. Energy vs. Worry: The Hidden Determinants of Human Behaviors. Carlsbad, CA: Hay Dwelling, 2002.
Cost, Shirley, and Len Marketing price. Aromatherapy for Conditioning Professionals. Refreshing York: Churchill Livingstone, 1995.
Schnaubelt, Kurt. Health care Aromatherapy: Therapeutic with Vital Oils. Berkeley, CA: Frog, 1999.
Worwood, Valerie Ann. The Extensive E-book of Expected Oils and Aromatherapy. San Rafael, CA: Refreshing Full world-wide Library, 1991.
Further more young, D. Gary. Imperative Oils: Integrative Exercise treatment Internet marketing guide. Orem, UT: Necessary Science Short article, 2003.
** This quick posting is a person unique of One hundred and one Quite Fantastic article joyful that experienced been penned within of One hundred and one High quality Techniques in direction of Strengthen Your Everyday living. Within just steerage of uncover within just element details on “One zero one Excellent Procedures in direction of Boost Your Day by day life”, move towards

http://articles.eas-seo.com/

CurtisSor

- ( ).
, .
, 3% .
?
.
- .
, .
, , .
, , .
?
, : " ".
, .

34j5c6h86

cheapest diazepam


Many thanks for sharing your great webpage.

http://valium5mg.net/

GeorgeDep

.. !
( ..) **** 23 , ! !

JimmyJains

www.alko.1stbest.info

http://alko.1stbest.info/

CharlesGix

Lock Reply
view